Online nástroje, interaktivní výuka, zajímavé odkazy


Tvorba komixů online

http://www.toondoo.com
http://www.pixton.com
http://comicscreator.cz
http://www.rexo.cz/komix/vytvor
http://stripgenerator.com/strip/creat


Interaktivní časové osy

http://www.tiki-toki.com
http://www.timetoast.com
http://www.timerime.com
http://www.dipity.com
http://whenintime.com
http://www.myhistro.comPrezentace, "glogy", ...

http://edu.glogster.com/?ref=com

http://prezi.com/

https://www.littlebirdtales.com


Koláže online


http://www.getloupe.com/create
http://pizap.com/
http://www.photovisi.com/
http://www.fotor.com/features/collage.html
http://www.picisto.com/


- výběr (článek)
http://www.magnet.tode.cz/?page_id=684