Aktuality

Seznam věcí pro budoucí prvňáky

http://www.zsplanany.cz/doc/seznam-2020_bez.pdf

Autor: Jan Němec | Vydáno: 02.07.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 2x

Sešity 2020/2021

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 18.06.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 145x

Pozvánka na zábavné odpoledne

Přijďte s dětmi strávit příjemné odpoledne ke skautovně v neděli 21.6.
Více informací na plakátu v příloze. Spolek rodičů při ZŠ

Autor: Kateřina Malá Ottley | Vydáno: 17.06.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 33x

Informace k vydání vysvědčení

Dle pokynu MŠMT lze vydat vysvědčení v poslední den výuky všem žákům školy. Vydání vysvědčení se zúčastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčních nemocí. Naši žáci se shromáždí na stanovištích v parku u školy /3. - 9. ročník/ a na školním hřišti /1. - 2. ročník - vchod z ulice Za Školou/. Žáci budou mít z důvodu velkého množství osob na jednom místě roušku a nebudou se fyzicky kontaktovat se spolužáky ani učiteli /podávání ruky, objímán/. Po obdržení vysvědčení žáci odchází domů a škola je již uzavřena. Činnost školních skupin je ukončena ve čtvrtek 25. 6..2020 a školní jídelna pro žáky 26. 6. 2020 již nevaří. Ti žáci, kteří se pro vysvědčení nedostaví, si jej budou moci vyzvednout později v sekretariátu školy po telefonické domluvě - 732519216, 321792222.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 17.06.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 107x

Školní družina

V příloze najdete formuláře pro školní družinu ve školním roce 2020/2021. Jedná se o informace o provozu, informace pro rodiče a žádost o uvolnění. Tyto není třeba tisknout.
Přihlášku/ zápisní lístek do ŠD vytiskněte, vyplňte a nejlépe již 7.9. 2020 ( první školní den) odevzdejte ve škole. Vytištěné formuláře jsou rovněž k dispozici v sekretariátu školy.

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 10.06.2020 | Přílohy: 4 | Přečteno: 60x

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáků

Třídní schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáků se koná ve čtvrtek 18. 6. v 16,30 hodin v budově školy. Účastní se jeden zákonný zástupce bez dětí. Předpokládaná doba schůzky do 17,30 hodin. Na schůzce se dozvíte informace k nástupu dětí do školy, rozdělení do tříd, vyplníte důležité dokumenty k nástupu do školy, atd. Schůzka nahrazuje zrušenou Zahradní slavnost.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 02.06.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 26x

Den dětí

Zdravím všechny naše žáky a přeji vše nejlepší ke Dni dětí a těším se, až se opět všichni uvidíme ve škole.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 31.05.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 13x

Rozpis třídnických setkání 2. stupně

V příloze je umístěn rozvrh třídnických setkání druhého stupně a formulář Čestného prohlášení. Žáci se přihlašují svému třídnímu učiteli do čtvrtku 4. 6. 2020 10 hodin.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 29.05.2020 | Přílohy: 2 | Přečteno: 405x

Nástup žáků 2. stupně

Vzhledem k dobré epidemiologické situaci MŠMT vyhlásilo dobrovolnou možnost setkání žáků druhého stupně ve školách od 8. 6. 2020. Nebude se jednat o výuku. Žáci se mohou setkat s třídním učitelem v rámci třídnických hodin nebo s vyučujícími v rámci konzultací. Naše škola zvolila socializační setkání v rámci třídnických hodin a to jedenkrát za týden v době 13,30 - 15,00 hodin. Žáci se setkají dvakrát a to v týdnu od 8. 6. a podruhé v týdnu od 15. 6. 2020. Rozpis setkávání bude na stránkách školy vyvěšen v příštím týdnu. Setkání bude dobrovolné, ale bude nutné se předem svému třídnímu učiteli přihlásit a přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Ve skupině nebude moci být více jak 15 žáků.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 27.05.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 61x

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude z organizačně technických důvodů /stavba/ zahájen v pondělí 7. 9. 2020.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 26.05.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 53x

Pokyny k nástupu do školy - 1. stupeň od 25. 5. 2020

Žáci, kteří nastupují dne 25. 5. 2020 do školy, obdrží v týdenních plánech informaci, ve které budou třídě, se kterým pedagogickým zaměstnancem a kdy končí dopolední vyučování /nemůže končit pro všechny žáky ve 12,00 hodin, je rozloženo do časového rozmezí 11,50 - 12,10 hodin/. Žáci, kteří budou odjíždět autobusem v 11,53 hodin, budou odcházet v 11,40 hodin samostatně /zákonný zástupce uvede do přihlášky/.
Obědy budou organizovány tak, aby se žáci do stanoveného času odchodu stihli naobědvat. Pro žáky, kteří do školy nepůjdou, pokračuje i nadále dálková výuka.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 21.05.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 45x

Ukončení školního roku 2019/2020

Vzhledem k nastalé situaci s omezením výuky a výstavbě odborných učeben, jsme se rozhodli změnit termín ukončení školního roku 2019/2020. Školní rok končí v pátek 26. 6. 2020, tak, jak bylo avizováno na začátku školního roku a ne 23. 6 2020, jak bylo stanoveno v souvislosti s omezením provozu z důvodu stavby. Způsob vydávání vysvědčení není ještě z MŠMT určen.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 21.05.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 20x

Obědy ve školní jídelně od 25. 5. 2020

Všichni žáci 1. stupně, kteří se přihlásili do skupin od 25. 5. 2020, mají možnost navštěvovat školní jídelnu. Zákonní zástupci přihlašují své dítě ve školní jídelně prostřednictvím objednávkového systému. Objednávky je nutné provést jeden pracovní den před požadovaným obědem.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 18.05.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 60x

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 18.05.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 123x

Zrušení zahradní slavnosti

Zahradní slavnost pro budoucí prvňáčky dne 22. 5. 2020 je zrušena. Náhradní termín bude určen dle epidemiologické situace. Děti mají být dva metry od sebe atd., Nechceme za těchto omezení slavnost pořádat. Všichni zákonní zástupci budou informováni sms zprávou o novém termínu. Pokud by nebylo možné se sejít, bude zaslán dopis s informacemi ohledně nástupu do školy a o zařazení vašeho dítěte do třídy A nebo B.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 15.05.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 32x

Informace o výuce pro žáky 1. – 5. ročníku platné od 25. 5. 2020 /přílohy již jdou po stažení otevřít/

V přílohách najdete Informace o zahájení provozu školy ve skupinách pro žáky 1. 5. ročníku od 25. 5. 2020, Přihlášku žáka 1. – 5. ročníku k výuce od 25. 5. 2020 a „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ Třídní učitelé 1.- 5. ročníku vám budou tyto informace zasílat e-mailem.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 05.05.2020 | Přílohy: 3 | Přečteno: 686x

Informace pro žáky 9. ročníku

V přílohách najdete Informace pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020, respektive 12. 5. 2020, Přihlášku žáka k přípravě na přijímací zkoušky a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Třídní učitelka 9. ročníku vám tyto informace zašle e-mailem.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 05.05.2020 | Přílohy: 3 | Přečteno: 281x

Pozdrav rodičům a žákům

Vážení rodiče, milí žáci,
rád bych Vás opět pozdravil a poděkoval za snahu pracovat na distanční výuce. Objevují se úžasné práce, mnozí pracujete bravurně s digitálními technologiemi, natáčíte videa, vzkazy, ptáte se vyučujících po telefonu, Skypu, WhatsAppu, Messengeru,… To jsou nové kompetence, které v této nelehké době zvládáte. Je pravda, že někteří již ztrácí sílu a motivaci. Prosím, vydržte, najděte v sobě sílu na úkolech pracovat. Děláte to pro sebe a ukažte svým rodičům, co všechno zvládáte a umíte a rodiče chtějte to vidět. Viděl jsem např. anglické čtení třeťáků, nafocené pavouky, publicistiku z lomu,… Moc díky za takové výstupy.

MŠMT vydalo vyhlášku, jak hodnotit za 2. pololetí školního roku 2019/2020. Hlavním kritériem pro hodnocení za 2. pololetí jsou výsledky za období prezenční výuky /1. 2. – 6. 3. 2020 / a podpůrná kritéria - práce v době distanční výuky, hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí a hodnocení práce ve skupinách /pouze 1. stupeň/ po návratu do škol. Příští týden na stránkách školy zveřejníme směrnici k hodnocení, která bude vycházet z výše uvedených kritérií. Rovněž by již měly být vydány pokyny k hygienickým náležitostem při otevírání škol od 25. 5. 2020 /kolik žáků, školní družiny, roušky, svačiny, obědy, dezinfekce, …/. Jak tyto pokyny budeme mít, přizpůsobíme je na naše podmínky a zde zveřejníme, jak to u nás ve škole bude fungovat.

Přijímací zkoušky by se měly konat 8. 6 2020 /9. 6. 2020 pro víceletá gymnázia/. Učitelé Čj i M jsou připraveni komunikovat s vámi a poradit s přípravou e-mailem, telefonicky nebo i jiným dostupným kanálem, na kterém se s učiteli domluvíte. Deváťáci, trochu to flákáte a jen malá část z vás zasílá vypracovaná zadání.

Moc Vás zdravím a vydržme to. Martin Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 30.04.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 348x

Seznam přijatých žáů do 1. ročníku 2020/2021

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 30.04.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 137x

Nástup žáků do školy

Jak jste jistě zaznamenali, od 25. 5. 2020 se otevírají základní školy pro žáky
1. stupně. Výuka má probíhat ve skupinách do 15 žáků s učiteli nebo asistenty pedagoga. Nebude se jednat o klasickou výuku, nýbrž o dovysvětlování učiva a vypracování úkolů z distančního vzdělávání, které bude zároveň zadávat učitel pro žáky, kteří do školy nepůjdou. Budou nutná prohlášení rodičů o zdravotním stavu atd..Jelikož se informace každý den upravují, necháme dotazník, zda vaše dítě do školy bude nebo nebude chodit na dobu kolem 15. 5. 2020. Dotazník obdržíte od třídních učitelů. Podstatné je, že naše škola bude pro žáky 1. stupně otevřená a budeme se řídit pokyny MŠMT.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 21.04.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 454x

Informace ke školám v přírodě

Školy v přírodě a turistické kurzy jsou v měsíci červnu 2020 vzhledem k nastalé situaci zrušeny, respektive přesunuty na termín 14. - 18. 9. 2020. Jednotliví třídní učitelé budou třídy informovat o podmínkách pořádání těchto akcí. Snažíme se o onen přesun na září z důvodu storno podmínek a tím případné finanční ztráty 10 - 30 % z ceny. Pokud budou žáci chodit do školy, nelze bez storno poplatků zrušit nasmlouvané akce. Věřím, že v září se vše uskuteční a žáci s učiteli společně vyjedou. Zaplacené zálohy na kontech žáků zůstávají a o doplatcích na výjezdy v září budete informováni třídními učiteli po návratu do škol.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 08.04.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 364x

Pozdrav žákům a rodičům

Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou třetí týden distančního vzdělávání a období, kdy se nemůžeme potkávat, povídat si, spolupracovat a společně se bavit. Podle všech předpokladů nás takových týdnů čeká ještě docela hodně. Nejnáročnější úkol už máte za sebou, většina z vás dokázala v sobě zmobilizovat síly na domácí učení. Vím, je to složité, donutit se, stanovit si čas na učení, mít klid a techniku jen pro sebe. Museli jste se vy, žáci, ale i vy rodiče naučit pracovat se zadáváním, vypracováním a odesláním úkolů na dálku /stáhnout soubory, vyplnit, ofotit, oskenovat, vytisknout si, poslat/. Zasloužíte si velkou pochvalu. Pracuje vás většina, pravda, někteří si vybíráte jen některé předměty, ale ono to je podobné i ve škole. Ukázalo se, že jsou i výjimky a tento způsob distančního učení jim naopak velmi vyhovuje a baví je, přestože za běžných okolností si ke škole hledají cestu jen obtížně.
Pro vaše učitele to také není jednoduché. Těžko se hledá zadání úkolů, které bude zajímavé a přiměřeně obtížné pro každého z vás. Každý jste jiný a vyhovují vám různé typy úkolů. Ve velké míře se učitelé snaží vám doporučovat různé zdroje, dobrovolné odkazy právě proto, že si můžete vybírat to, co vám vyhovuje.
Od učitelů většinou dostáváte zpětnou vazbu v podobě slovního, smajlíkového či jiného jednoduchého hodnocení. Známky nepotřebujeme. K hodnocení na konci školního roku bude celostátní pokyn, který jistě povede k rozumnému zhodnocení práce za celé pololetí – možná celý rok.
Chci vás požádat o vytrvalost a udržení tempa práce na zadaných úkolech. Milí žáci, buďte víc a víc samostatní při plnění úkolů /rodiče požádejte o pomoc až v případě, že si opravdu nebudete vědět rady/.
Vážení rodiče, děkuji vám za vaši snahu, trpělivost, důslednost a nevím jakou ještě rodičovskou kompetenci, kterou v této nelehké době musíte prokázat. Nikdo jsme si tuto situaci nevybrali, ale společně se s ní pereme velmi dobře, za což Vám všem děkuji.
Martin Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 03.04.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 450x

Registrační číslo k zápisu do ZŠ

Na žádostech o přijetí do 1. ročníku je zmiňováno registrační číslo. To nelze před odesláním žádosti přidělit. Bude Vám sděleno prostřednictvím ředitelství školy sms zprávou nebo emailovou zprávou po obdržení a zaregistrování žádosti o přijetí. Vaše dítě bude pod tímto číslem uvedeno na seznamu přijatých žáků, který bude po ukončení zápisového období zveřejněn na stránkách školy.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 01.04.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 55x

Absolventské práce

Ahoj, posílám informace k absolventským pracím. Absolventské práce se neruší, naopak žáci mohou v této době na nich intenzivně pracovat a s Vámi konzultovat. Práce se budou odevzdávat do 15. 5. 2020 třídní učitelce /R. Skývové/ a vedoucímu práce v elektronické podobě. Práce bude zaslána ve formátu PDF a bude obsahovat všechny náležitosti dle stanovených pravidel. Hodnocení provede vedoucí práce na základě kritérií hodnocení a do konce května oznámí výsledek žákovi a třídní učitelce. Ústní obhajoby se letos konat nebudou.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 26.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 20x

Milí žáci,

zdravím vás touto cestou po týdnu vaší domácí práce. Vím, že to pro vás není vůbec jednoduché. Donutit se pracovat, najít si režim dne, kdy budu pracovat, domluvit se se sourozenci, kdy bude pro vás volný počítač, atd.. Je to pro vás spousta nových situací. Všechny vaše učitele jsem žádal o zasílání rozumných úkolů, takových úkolů, které zvládnete pokud možno bez dopomoci rodičů. Mám zpětnou vazbu od vašich učitelů, že se ve velké míře snažíte makat, úkoly plníte a zasíláte svým učitelům. Mnohé třídy si založily skupiny na sociálních sítích a komunikují i na nich, což v dnešní době, kdy se nemůžete scházet, je velmi důležité. Je pravda, že se někteří ještě k práci neprobrali, ale jsou to většinou ti, kteří nepracují ani ve škole.
Na těchto stránkách /některé třídy po vzájemné dohodě i v Bakalářích nebo na soc. sítích/ máte již úkoly na příští týden. Rozdělte si práci na každý den, ať z toho nemáte v závěru týdne zamotanou hlavu. Držím vám palce, ať se doma dohodnete, konzultujte zadání mezi svými spolužáky a se svými učiteli a nechte své rodiče pracovat a někdy i odpočívat. Není to pro ně vůbec jednoduché. Držte se a pevné zdraví Vám i celým rodinám. Martin Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 20.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 51x

stránka: 1 2