Aktuality

Seznam potřeb pro budoucí prvňáky - 2019/2020

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 17x

Seznam 1. A - 2019/2020

Třídní učitelka Mgr. Lucie Skalová

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 21x

Seznam 1. B - 2019/2020

Třídní učitelka Mgr. Alena Siřínková

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 25x

Konzultace 2. stupeň

Dne 24. 4. 2019 se uskuteční konzultace 2. stupně. Vyučující Vám budou k dispozici v čase od 13,15 do 17,30 hodin.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 23.04.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 12x

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2019/2020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 17.04.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 72x

Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Zápis do 1. ročníku Základní školy Plaňany, okres Kolín
se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
dne 5. 4. 2019 od 15,30 hodin
/všichni se sejdeme ve školní jídelně ve stanovený čas, a proto Vás žádáme o dochvilnost/

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a ty děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského zápisu.
• vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte
• na místě zápisu vyplníte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
• rodiče dětí, kterým byl odklad v loňském roce povolen, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
• dostavíte se i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu /pokud nebylo s vedením školy dohodnuto jinak/
• vyplníte a odevzdáte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, ke kterému nejpozději do 30. 4. 2019 dodáte doporučení pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, můžete nás navštívit kterýkoliv pracovní den do 30. 4. 2019. V tomto případě Vás žádáme o telefonickou informaci /321792222, 603731118/, že se nedostavíte a domluvu dne a hodiny náhradního zápisu Vašeho dítěte.
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání
1. spádovost
2. děti s odkladem povinné školní docházky
Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2019
• může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/ 2020
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2019 doporučení z pedagogicko psychologické poradny
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2019 doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře

Mgr. Martin Šmahel, ředitel Základní školy Plaňany, okres Kolín

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 18.03.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 47x

Konzultace z matematiky

Upozorňuji na prodloužení doby pondělních konzultací z matematiky. Začínají již od 13:40 a končí v 15:10 hod. Nově trvají jednu hodinu a třicet minut. Těším se na společně strávené chvíle. Hana Charvátová

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 03.01.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 42x

Vánoční prázdniny !!!

Vánoční prázdniny jsou v termínu 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019. Nástup do školy
3. 1. 2019. V Informačním zpravodaji bylo uvedeno chybně do 3. 1. 2019 včetně. Omlouvám se M. Šmahel.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 12.12.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 52x

Projekt vánoční jarmark

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 21.11.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 84x

Absence a obědy

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. V první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče. Za takto neodhlášený oběd bude proveden dopočet do plné ceny oběda, kdy bude v současné době doúčtováno 37,50 Kč za jeden neodhlášený oběd v době nepřítomnosti, o tuto částku bude poníženo osobní konto strávníka ve stravovacím programu s poznámkou neodhl. oběd měsíc/rok.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 18.11.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 40x

Konzultace z matematiky

Každé pondělí od 14:00 do 15:00 hod jsou konzultace z matematiky pro žáky 6. a 7. ročníku. Pokud jste chyběli, nebo potřebujete z hodiny něco doplnit, můžete se v tento čas stavit ve třídě 7.B. Jsou zváni i Ti, kteří narazili na nějaký zajímavý problém a chtějí o něm společně popřemýšlet. Těším se na přínosnou spolupráci. Hana Charvátová

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 12.10.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 63x

Kino 25.11.2018

Všichni jste zváni na promítání filmu Jumanji!
Více info v příloze.

Autor: Kateřina Malá Ottley | Vydáno: 06.10.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 106x

Jak na vši - je to opakující se problém

Ve Školním řádu je popsán postup školy při výskytu vší. V případě výskytu vší je nutné dodržet všechna dostupná pravidla očisty a likvidace. Co je veš dětská a jak ji likvidovat najdete v příloze ve dvou článcích ze stránek Ministerstva zdravotnictví ČR a Celostní medicíny.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 26.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 88x

Informace k čipovému systému ve školní družině

V pondělí 17. 9. obdrží žáci navštěvující školní družinu informace a objednávkový formulář pro spuštění docházkového systému školní družiny. Prosím o dodržení termínů:
1/ do 20. 9. objednat a zaplatit čipy,
2/ do 27. 9. převzetí čipů,
3/ od 1. 10 vyzvedávání dětí s čipem.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 14.09.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 66x

Řád školní jídelny

Autor: Eliška Javorská | Vydáno: 05.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 77x

Pokladní hodiny na placení obědů

Autor: Eliška Javorská | Vydáno: 05.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 72x

Strategie rozvoje školy 2018 - 2021

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 31.08.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 135x

Informační zpravodaj 2018/2019

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 23.08.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 463x

Sešity 20182019

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 12.07.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 831x

Přihláška na střední školu

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 21.02.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 229x

Absence a obědy

Druhý a další den při nepřítomnosti žáka ve škole je nutno mít odhlášen oběd, neboť žák nemá nárok na zvýhodněné stravování, jinak škola musí vybrat za takto neodhlášený oběd režijní náklad, který v současné době činí 26 Kč a bude o tuto částku poníženo osobní konto strávníka ve stravovacím programu.
V první den nepřítomnosti je možno odebrat oběd do jídlonosiče.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 21.09.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3104x

Úprava směrnice k poplatkům za školské služby

Ze směrnice vydané dne 9. 6. 2011 byla vyjmuta možnost platby na pololetí. Celé znění viz příloha

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 17.08.2011 | Přílohy: 1 | Přečteno: 8510x