Základní škola Plaňany

Pozor, škola nabízí volné pracovní pozice (4)

Kontaktní údaje

Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
Plaňany
281 04
okres Kolín

IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433

tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)

e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
web: www.zsplanany.cz

Projekty a granty

OPVK Výzva č. 56

 • Ve školním roce 2015/2016 je na šškole realizován projekt OPVK Výzva č. 56 pod názvem „Cesty za poznáním“.
 • V rámci tohoto projektu se zúčastní 44 žžáků /6. – 9. ročník/ a 4 pedagogové /dozor/ vzdělávacího výjezdy do Velké Británie. Zájezd se uskuteční v měsíci říjnu 2015. Náplní zájezdu je pobyt v anglických rodinách, poznávání pamětihodností a 9 hodin výuky. Druhou aktivitou je podpora čtenářské gramotnosti – práce ve čtenářských dílnách. Tato aktivita bude realizována ve 2. -– 9. ročníku. Budou zakoupeny knihy a zpracováno do kažždého ročníku 10 pracovních listů a 6 jich bude ověřeno v termínu září – prosinec 2015.
  více informací

OP VVV Výzva č. 22

 • Krok správným směrem, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003450

  Od 1. 1. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
 • Z finančních prostředků v celkové výši 1 002 644,00 Kč hradíme tyto aktivity:

  Školní psycholog– personální podpora ZŠ
  Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ zaměřená na matematickou gramotnost
  Tandemová výuka na ZŠ
  Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na matematickou gramotnost, cizí jazyky a inkluzi v rozsahu 16 hodin
  více informací

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání Oblasti podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost osa 1.1., vyhlašovatel Středočeský kraj:

Program na podporu a zvyšování kvality v cizojazyčném vzdělávání na Základní škole Plaňany, okres Kolín

CEDU

Anketa

Jak často navštěvujete školní stránky?
Celkem 30 hlasů
Hlasovat smí jen přihlášení uživatelé

Náhodné fotografie